ČPP

Često Postavljana Pitanja

ČPP iliti FAQ na Srpskom (Često Postavljana Pitanja)

1. – Šta je rut (root)?

Root je korisnički nalog u Linuxu sa svim privilegijama: Ruto korisnik “root user” može da menja sve na sistemu. Zbog sigurnosnih razloga, korisnici nemaju sve ove privilegije kada kupe telefon.

Zapamtite da je Android Linux. Kada rutujete vaš telefon, dobijate čitanje/pisanje (write/read-access) u delovima telefona kojima pre toga niste mogli.

Rutovanje je OPCIONO!

2. – Zašto bih rutovao moj telefon?

Uglavnom, rutovanje je korisno samo developerima, sem ako ne želite da pokrećete aplikacije koje zahtevaju root privilegije ili želite da flešujete telefon.

Kada rutujete telefon možete da:

a) Pokrećete više linux (Android ADB) komandi i koristite Superuser privilegije

b) Koristite mnoge aplikacije koje zahtevaju root privilegije (Titanium Backup, Root Explorer, itd.)

c) Menjate važna sistemska podešavanja. (Isključivanje sigurnosnih zaštita ROMa kako bi ste flašovali firmware i pokretali razna podešavanja vezana za overclock-ovanje i instaliranje posebnih recovery aplikacija)

3. – Da li je rutovanje bezbedno?

Da, ako pažljivo čitate uputstva (kako na našem, tako i na drugim mestima na internetu) i pratite instrukcije, ništa loše se neće desiti.

4. – Da li će rutovanje obrisati sve moje podatke?

Ne, to je samo menjanje sistemskih dozvola.

5. – Da li ću rutovanjem izgubiti garanciju?

Da, gubite jer kompanije ne žele da razmišljaju o tome i to im je najlakši način da vas otkače.

6. – Nakon što sam rutovao telefon, da li mogu da deinstaliram VISIONary, Unrevoked, Universal ANDroot … aplikacije?

Da. Samo zapamtite da uklanjanjem ovih aplikacija ne uklanjate root, to će samo ukloniti tu aplikaciju.

7. – Da li ću izgubiti root ako deinstaliram VISIONary, Unrevoked, Universal ANDroot … aplikacije?

Ne. Ove aplikacije su samo alat za rutovanje, promene prilikom rutovanja ostaju.

8. – Da li je proces rutovanja moguće poništiti?

Da, moguće je.

9. – Kako da uklonim root sa mog telefona?

Ako je ovo potrebno, samo pokrenite aplikaciju kojom ste rutovali ponovo, i kliknite na “Unroot

10. – Šta je ROM?

“ROM” je skraćenica od “Read Only Memory”. Ukazuje na deo interne memorije koju nije moguće menjati. Sadrži Android Operativni Sistem i sav originalni softver koji pokreće telefon.

Uglavnom ceo ROM (ili Firmware) sadrži: Recovery image, Boot image (koji sadrži Krenel i ramdisk), System image (sam operativni sistem ili “OS”) i Radio image.

Često koristimo izraz ROM: pri čemu mislimo na “ROM” ili “firmware” kao image koji može biti flešovan na internu memoriju.

Postoje “oficijelni” ROMovi od strane proizvođača i neoficijelni takozvani “custom” ROMovi koje su korisnici modifikovali.

11. – Šta je to flešovanje (flashing)?

Flešovanje je snimanje novog punog ROMa (firmware-a) na deo interne memorije telefona.

Takođe je moguće flešovati Recovery (kao npr. ClockworkMod, AmonRa …), Kernel (ili boot image), System (Operativni Sistem – OS), Radio, ili pun firmware koji sadrži sve njih.

12. – Da li mogu da flešujem drugi ROM nakon što rutujem telefon?

Ne. Da bi ste flešovali neoficijelni ROM (custom ili ne potpisan) morate imati S-OFF. Da bi ste flešovali oficijelni (ali ne i originalni) firmware morate imati otključan CID.

13. – Šta je S-OFF i zašto mi treba?

Svaki HTC telefon ima uključenu zaštitu (Security ON – S-ON) kao podrazumevanu vrednost (default).

Kako bi ste dobili pun pristup snimanja (full write access) da bi mogli da flešujete firmware ili instalirate Custom Recovery treba da isključite zaštitu (S-OFF).

S-OFF nije isto što i root: S-OFF vam pruža mogućnost flešovanja nepotpisanih slika (image-a) koristeći Fastboot opciju u Bootloader-u preko Custom Recovery-a (ClockworkMod Recovery se najčešće koristi).

Za ovo postoje alati za svaki telefon posebno, kao npr. gfree (pun S-OFF) ili flešovanjem inženjerskog hBoot-a (Engineering hBoot) (delimični S-OFF). Ovo je potrebno da uradite samo jednom, ne morate da radite svaki put kada želite da flešujete.

Flešovani Engineering hBoot S-OFF se gubit flešovanjem originalnog ROMa, ali ako to uradite sa npr. gfree-em, ostaće čak i kada ponovo flešujete originalni ROM, ovo je zato što gfree modifikuje particiju 7 na vašem telefonu kako bi isključio emmc protekciju snimanja (write protection), i uklanja brq filter iz kernel-a: full S-OFF.

14. – Zašto bih uopšte želeo da flešujem moj telefon?

Ako ikada budete želeli da:

  • Apdejtujete (ažurirate) vaš telefon na noviji oficijalni firmware (kako je “oficijelni”, ne morate imati S-OFF i nećete izgubiti garanciju)
  • Debrendirate ili downgrade-ujete vaš telefon na drugi oficijelni firmware.
  • Zamenite ROM koji je došao sa telefonom sa drugim custom ROMom.
  • Instalirate bolji Recovery alat (kao ClockworkMod ili AmonRa)
  • Zamenite Radio ROM
  • Zamenite kernel sa modifikovanim koji pruža overclock.
  • itd.

15. – Kako da vratim S-ON?

Ako iz bilo kog razloga (da vratite telefon na garanciju, popravku itd.) želite da vratite S-ON:

– Ako imate S-OFF flešovanjem Engineering hBoot-a, skinite HTC RUU ili sličan update drugog proizvođača za vaš telefon, da ga vratite na stock firmware. S-ON će biti vraćen.

– Ako imate S-OFF sa gfree-em, on je napravio rezervnu (backup) kopiju na SD kartici pod imenom “part7backup-xxxxxxxxxx.bin” koju možete flešovati nazad preko terminal emulatora ili iz ADB-a komadnom:

dd if=/bilogde/stesnimili/part7backup-xxxxxxx.bin of=/dev/block/mmcblk0p7

16. – Šta je otključavanje CID-a i zašto mi treba?

HTC koristi CID zaključavanje da bi zaštitio njihove telefone.

CID, ili “Carrier ID”, je string koji identifikuje operatera (carrier) i jezik uređaja, takođe ga sadrže RUU apdejti i koriste se za proveru da bi ste mogli da flešujete uređaj samo sa odgovarajućim ROMovima za operatera/region.

CID unlock (SuperCID) vam omogućava da flešujete oficijelni RUU i instalirate ROM koji želite: za drugi region, debrendiranje, downgrade itd.

gfree npr. pored S-OFF-a radi i CID unlock.

17. – Šta je RUU?

RUU je skrećenica od “ROM Update Utility”, a to je alat za flešovanje kod HTC uređaja.

RUU oficijelno stižu od HTCa, sadrže alat za flešovanje i pun firmware u jednom paketu. RUU se pokreće sa računara.

18. – Šta je “Radio” i u čemu je stvar sa različitim radio-ima?

Radio slike (images) kontrolišu kvalitet signala, Bluetooth-a, WiFi-a i GPS-a, što utiče na trajanje baterije.

19. – Da li flešovanjem gubim sve moje podatke i instalirane aplikacije?

– Ako flešujete Kernel, Radio ili Custom Recovery, odgovor je NE.

– Ali ako flešujete System ili pun ROM, onda je odgovor DA: sve će biti obrisano (wipe), tako da obavezno sve bekapujete.

Postoji gomila aplikacija na Marketu koja bekapuje vaše podatke.

(Predlažem Titanium Backup ili MyBackupPro … ove aplikacije uglavnom zahtevaju root, mada se mogu naći i one koje to ne traže, ali imaju ograničene mogućnosti)

Takođe možete uraditi i NANDroid bekap.

20. – Da li flešovanjem gubim garanciju?

Opet dobro pitanje 🙂

Ako za vaš telefon postoji oficijelni RUU , uvek ga možete pokrenuti, ili bekapovati trenutni ROM, sačuvati ga na SD karticu ili na računar, i vratiti ga kasnije kako bi ste se vratili na zvanični stock ROM.

21. – Šta je Bootloader?

Bootloader je alat za upravljanje firmware-om na svakom stock ROMu, omogućava vam da vratite fabrička podešavanja (reset to factory defaults), da koristite “Fastboot” da flešujete oficijalne slike (images), ili da pokrenete Recovery alat.

Iz Bootloader-a možete proveriti stanje S-ON, S-OFF, verziju firmware-a i Radia, itd.

Ne treba vam S-OFF da bi ste ušli u Bootloader za svaki HTC telefon (a i drugi) ga imaju.

22. – Kako da uđem u Bootloader?

Isključite telefon, zatim držite dugme za stišavanje i power dugme. (Ovo je najčešća kombinacija tastera, ali može da varira od telefona do telefona).

(Na nekim telefonima je potrebno da isključite “Fast boot” u Settings > Applications, ili da izvadite bateriju kako bi ste kompletno ugasili telefon. U suprotnom telefon ode u hibernaciju, i pri startovanju neće moći da uđe u Bootloader).

Da bi ste izašli iz Bootloader-a morate izvaditi bateriju.

Ako imate instaliran Custom Recovery, možete odabrati Recovery i tamo izabrati opciju reboot iz Recovery menija.

23. – Kako da bekapujem trenutni ROM (firmware)?

Opcijom NANDroid backup iz Custom Recovery-a ili iz ROM Manager aplikacije na telefonu (potrebno je da imate instaliran Custom Recovery).

24. – Šta je Custom Recovery?

Custom Recovery (ClockworkMod ili CWM ili CM kao i AmonRa, 4EXT Recovery …) zamenjuje originalni Recovery sa unapređenom verzijom.

Custom Recovery je bolji od osnovnog Recovery-a je vam omogućuje da na siguran način flešujete neoficijelne “Custom” ROMove, i pruža vam mogućnost bekapa trenutne slike firmware-a (NANDroid backup).

25. – Kako da instaliram ClockworkMod (CWM) Recovery?

Potreban vam je S-OFF

Skinite ROM Manager aplikaciju sa marketa, instalirajte je i otvorite.

Kliknite na “Flash Clockwork Recovery”, tražiće vam da potvrdite model telefona. Kada završi ispisaće “Successfully Flashed ClockworkMod Recovery!”

Poželjno je restartovati telefon nakon ovoga.

Da bi ste testirali:

Iz ROM Manager aplikacije, izaberite “Reboot into Recovery” pitaće “Are you sure you want to reboot into ClockworkMod Recovery?”, iaberite OK.

U clockworkMod Recovery-a, koristite kontrolnu kuglicu ili dugmad za pojačavanje/stišavanje da bi ste se kretali kroz meni. Pritiskom na kontrolnu kuglicu ili dugmeta za paljenje/gašenje telefona odabirate opciju.

Izaberite “Reboot system now” da izađete iz CWM-a.

Ako se ClockworkMod Recovery ne pokrene i vidite crveni trougao sa uzvičnikom, ponovo ga flešujte. Nekad je potrebno dva puta flešovati.

26. – Šta je NANDroid backup?

Kompletna slika (image) sistema koju je moguće kasnije vratiti. Ovo je više nego bekap jer uključuje SVE što imate instalirano na internoj memoriji telefona: Boot, Recovery, System, Data, Cache, itd.

Predlog: Sačuvajte kopiju NANDroid bekapa na računaru. Ovo je korisno ukoliko SD kartica zakaže, telefon vam bude ukraden ili ga ciglirate (bricked).

27. – Kako da vratim NANDroid backup?

Ako imate pristup ClockworkMod Recovery-u veoma je lako vratiti bekap iz menija:

Uđite u Bootloader (Vol down + Power), izaberite “Recovery” i prebaciće vas u ClockworkMod, odakle možete da vratite vaš NANDroid backup

Ako vam je telefon cigliran i ne možete da pristupite Bootloader-u, postoji još jedna šansa:

Možete probati da flešujete ClockworkMod Recovery sliku odavde i kopirate je u vaš Android SDK/tools folder.

Zatim, otvorite command prompt, konektujte vaš telefon na PC, i flešujte CWM komandom: fastboot flash recovery recovery-clockwork-x.x.x.x.img

28. – Šta je ADB?

ADB je skraćenica od Android Debug Bridge. Koristi linux komande da pošalje instrukcije telefonu.

Možete koristiti ADB komande direktno iz command prompta ili otvranjem ADB shell-a da kucate linux komande.

Sa ADB-e možete instalirati aplikacije, uklanjati ih, flešovati slike (img fajlove) na telefon, praviti razne izmene, sve sa vašeg računara.

Ako niste upoznati sa MS-DOS/LINUX komandama ovo može biti komplikovano, tako da je ovo uglavnom za napredne korisnike.

Da bi ste dobili ADB shell imate uputstvo na našem sajtu ovde.

29. – Šta je Zlatna Kartica (Goldcard)?

Goldcard je modifikovana SD kartica koja zaobilazi SPL/CID proveru.

Nakon ubacivanja u telefon, dozvoliće vam da premostite zaštitu flešovanja firmware-a.

Za više informacija pogledajte uputstvo na ovom linku.

share